Žiadosť o prijatie do MŠ

žiadosť o prijatie MS.doc (66048)

 

V nadväznosti na novelizáciu ustanovenia § 20 ods.2 zákona č.245/2008 Z.z., o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  o zmene  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vám oznamujeme, že podávanie

žiadostí o prijatie detí do MŠ  na školský rok 2017/2018 bude prebiehať

od 30.apríla do 30. mája 2017 v MŠ Hradná, prípadne prihlášky môžete doručiť priamo do školky Dovalovo alebo zaslať poštou.