Sponzori

Ďakujeme sponzorom, ktorí pomáhajú našej škôlke či už finančne, vecnými darmi alebo službami.
Veľmi si vážime Vašu pomoc a podporu .

ĎAKUJEME!

 

VATMANN spol. s r. o.

MILEX NMNV, a.s. Liptovský Mikuláš

TESLA Liptovský Hrádok a.s. v zastúpení: Ing. Jozef Hric

Roľnícke družstvo  Dovalovo

UROB SI SÁM s.r.o. Liptovský Hrádok

STAVMAT Liptovský Mikuláš

JURČO JÁN, spol. s r.o. Dovalovo

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Dovalovo

REPROservis Kováč, s. r. o.

Ev. a. v.  farský úrad Dovalovo

Roľnícke družstvo  Liptovská Kokava

Hoško, a. s. Podtureň-Roveň