Tatiana Salvová

učiteľka  MŠ a vedúca alokovanej triedy