Darujte 2 % našej školke!!!

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú veľa. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité podľa stanov Rodičovského združenia, napríklad na:

 • aktivity detí v MŠ Dovalovo
 • modernizáciu školskej záhrady a pomôcky

                                       Údaje o prijímateľovi

                                       Obchodne meno prímateľa               Rodičovské združenie pri MŠ  Dovalovo

                                       Sídlo                                                  Dovalovo 425, 033 01 Liptovský Hrádok

                                       IČO/SID                                             37976834

                                       Právna forma                                      Občianske združenie

                                       Číslo účtu                                          SK1856000000001608708001


Postup krokov na poukázanie 2% (3%) z dane

 1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2019.
 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo nám ho nechajte v škôlke.***
 8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného

 

Potrebné tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane nájdete nižšie. Prosíme potvrdené tlačivo doručiť do škôlky alebo po dohovore ho môžeme u vás vyzdvihnúť. Ďakujeme.

https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2019/01/Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2019/01/Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf

 

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf (82891)

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf (112271)

 


 

ĎAKUJEME!

 

Na  webovej stránke www.rozhodni.sk  nájdete bližšie informácie a tlačivá.