Sponzori

Ďakujeme sponzorom, ktorí pomohli našej škôlke či už finančne, vecnými darmi alebo službami.
Veľmi si vážime Vašu pomoc a podporu .

ĎAKUJEME!

 

Whirpoool

MILEX NMNV, a.s. Liptovský Mikuláš

Roľnícke družstvo  Dovalovo

UROB SI SÁM s.r.o. Liptovský Hrádok

VATMANN spol. s r. o.

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Dovalovo

Ev. a. v.  farský úrad Dovalovo

Roľnícke družstvo  Liptovská Kokava