Starajú sa o nás

Riaditeľ ZŠ s MŠ Hradná Liptovský Hrádok

    PaedDr. M. Žiška

Zástupkyňa pre MŠ

Bc. Katarína Žišková

Triedna učiteľka

  Viera Bartánusová

Učiteľka

Bc, Martina Vítková Dis.art

Vedúca jedálne

  Zuzana Repčeková

Kuchárka

   Ivana Košíková

Upratovačka

   Marta Švihrová