Starajú sa o nás v školskom roku 2018/2019

Riaditeľ ZŠ s MŠ Hradná Liptovský Hrádok

PaedDr. Marián Žiška

Zástupkyňa pre MŠ

Bc. Katarína Žišková

Triedna učiteľka

Renáta Spišáková

Učiteľka

Bc. Ľubica Uhrinová

Vedúca jedálne

 Zuzana Repčeková

Kuchárka

 Ivana Košíková

Upratovačka a pomocná

 Marta Švihrová