Starajú sa o nás

Riaditeľ ZŠ s MŠ Hradná Liptovský Hrádok

PaedDr. Marián Žiška

Zástupkyňa pre MŠ

Bc. Katarína Žišková

Triedna učiteľka

Viera Bartánusová ( momentálne PN)

Učiteľka

Bc, Martina Vítková Dis.art , momentálne zastupuje Renáta Spišáková

Vedúca jedálne

 Zuzana Repčeková

Kuchárka

 Ivana Košíková

Upratovačka a pomocná

 Marta Švihrová