Podporte našu škôlku

Rodičovské združenie pri Materskej škole v Dovalove je občianske združenie, ktoré združuje rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú školu. Cieľom rodičovského združenia je v spolupráci s vedením ZŠ a MŠ, jej pedagogickými zamestnancami v MŠ a orgánmi štátnej správy zabezpečovať:  kvalitnú výchovu a vzdelávanie, rozvoj telesnej zdatnosti detí, rozvoj duchovných hodnôt detí, ochranu práv detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa, rozvoj spolupráce so školskými zariadeniami a ďalšie.

 

Cieľom a záujmom Rodičovského združenia je modernizácia Materskej školy a záhrady.

Každému kto podporuje a podporí našu škôlku patrí srdečné ĎAKUJEME.