Právne informácie

Prístupom na dovalovo-skolka.webnode.sk, Web (www) stránky, súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, berte prosím na vedomie, že stránky nesmiete používať.

Rodičovské združenie pri Materskej škole v Dovalove vlastní autorské práva na obsah týchto www stránok. Rodičovské združenie pri Materskej škole v Dovalove Vás týmto oprávňuje k tomu, aby ste sa výhradne pre osobné a v žiadnom prípade nie obchodné účely zhotovovali kópie dokumentov, fotografií, videí či iných informácií zverejnených na týchto stránkach. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Rodičovského združenia pri Materskej škole v Dovalove nesmú byť žiadne materiály, prístupné na jej internetových stránkach, žiadnym spôsobom, distribuované, prenášané či zneužívané na obchodné či iné účely.


Táto stránka a jej obsah je poskytovaná  komukoľvek so záujmom o Rodičovské združenie pri Materskej škole v Dovalove a Materskú školu v Dovalove. Rodičovské združenie pri Materskej škole v Dovalove negarantuje, že v ich obsahu sa nevyskytnú chyby alebo, že bude k dispozícii bez výpadkov. Rodičovské združenie pri Materskej škole v Dovalove si vyhradzuje právo na úpravu stránok

Rodičovské združenie pri Materskej škole v Dovalove môže zahrnúť linky na ostatné stránky na Internete. Mali by ste si ich prezrieť a súhlasiť s ich podmienkami pred ich použitím. Rodičovské združenie pri Materskej škole v Dovalove nemusí mať kontrolu nad ich obsahom a nenesie žiadnu zodpovednosť za materiál publikovaný na týchto stránkach.
Linky na iné www stránky mimo Rodičovského združenia pri Materskej škole v Dovalove neznamenajú automaticky, že  súhlasí s ich obsahom, produktami alebo službami na nich uvedenými.